Meniu Principal Flotant Titu.roCopyright

 

Conţinutul acestui site este proprietatea SC SAN SRL şi a partenerilor sai; acest continut este protejat de legea copyright -ului şi alte legi privind protecţia proprietăţii intelectuale. Conţinutul acestui site poate fi folosit numai în scopuri personale şi non-comerciale pentru cei care îl consultă. Prin accesul la acest site, vizitatorii îşi dau acordul de a nu reproduce sub nicio formă sau fond, afişa, publica, distribui si utiliza ca sursă de inspiraţie pentru articole şi cărţi, stoca, orice conţinut aflat pe acest site. De asemenea vizitatorii îşi dau acordul să nu distribuie nici un conţinut de pe acest site fără acordul prealabil al SC SAN SRL. Cei interesaţi de preluarea unor porţiuni de conţinut de pe acest site sunt rugaţi să contacteze SC SAN SRL.

DREPTUL DE AUTOR -PROPRIETATEA ASUPRA CONTINUTULUI SITE-ULUI

Conţinutul site-ului www.titu.ro, inclusiv selecţia şi designul său, sunt proprietatea companiei SC SAN SRL şi este protejat de dreptul de autor şi de alte legi in vigoare. Permisiunea limitată de a folosi conţinutul site-ului (în scopurile menţionate în secţiunea termeni de utilizare) este condiţionată specific prin identificarea Utilizatorului, respectarea şi reţinerea tuturor drepturilor de autor, mărci înregistrate şi a altor notificări de proprietate în conţinutul site-ului, toate drepturile de proprietate şi alte drepturi intelectuale de proprietate ale firmei SC SAN SRL sau ale partenerilor acesteia, în conţinutul Site-ului.

Orice folosire neautorizată sau copiere a conţinutului site-ului, sau utilizarea conţinutului site-ului care încalcă aceste Clauze (sau în sensul lor) poate încălca marca înregistrată, dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate şi statuturile civile şi penale. Utilizatorii nu vor folosi nici un conţinut al site-ului (sau orice alt conţinut disponibil prin acest site) prin nici o modalitate ce ar putea încălca marca comercială, dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate. SC SAN SRL îşi rezervă toate drepturile de a respecta o astfel de utilizare neautorizată sau încălcare a acestor Clauze.